Hotbox Sulfume + 500gr Zwavel Inbegrepen

kg
Bestel
  • Beschrijving 

Hotbox Zwavel brander / verdamper. Beschermt gewassen tegen schimmelziekten. Belemmert eveneens de verspreiding van ongedierte in de kas.

Bruikbaar bij Meeldauw, Spint & Trips

Geen oververwarming, geen beschadigende oxyden, verstuift ALLEEN zuiver zwavel
* Gereglementeerd element maakt verbranding onmogelijk, geen brandgevaar
* Verstuiver met het laagste energieverbruik op de markt
* Werkt met elke energiebron van 110V tot 250V, zonder prestatieverlies

Zwavel in de kweekkas voorkomt beschadiging van het gewas door meeldauw en perzikschurft of sterroetdauw. Tevens voorkomt dit verspreiding van andere schimmelziekten omdat schimmelsporen zich niet in de zwavelatmosfeer verspreiden.

Ook andere schadelijke parasieten in de kweekkas, zoals spint of trips kunnen door verdampen van zwavel bestreden worden.

BEREIK
Bij gebruik van een gelijkmatig gevormd bakje dat nauwkeurig in het midden van de Sulfume cilinder geplaatst is, wordt verdeling verzorgd door de natuulijke trek. Eén Sulfume kan 100m² gewas behandelen.

Het standaard meegeleverde aluminium bakje is bedoeld voor zwavel. Wegens het speciale ontwerp van het bakje, kunnen bij gebruik van niet-standaard bakjes de prestanties niet gegarandeerd worden. De zelfregelende verwarmingsplaat is uit kwaliteitsaluminium vervaardigd. Hierdoor is lange levensduur verzekerd, zonder gevaar van breken als gevolg van ruw gebruik, condensatie of morsen van zwafel.

Werking
De Sulfume kan u geld besparen, na een eerste stroomstoot van minder dan 1 seconde, werkt het element op 100 watt tot de gewenste temperatuur bereikt is waarna het verbruik daalt tot 50 watt om de temperatuur te onderhouden. Op dit nivewu is het de meest economische zwafelverdamper die leverbaar is. De automatische regeling maakt gebruik van nieuwe technologie en werkt niet zoals een traditionele thermostaat, zodat bij schommelingen in temperatuur het verbruik slechts weinig verandert.

http://www.hotboxworld.com/products/hotbox-sulfume/8/cat