Bio Nova Vital 0.25 liter

kg
Bestel
  • Beschrijving

VITAL is een plantversterkingsmiddel, samengesteld uit natuurlijke vetzuren, silicium en sporenelementen. Door regelmatige bespuiting met VITAL wordt het bladoppervlak verhard en de zuurgraad veranderd. Hierdoor wordt het ontstaan en de ontwikkeling van schimmelinfecties (zoals meeldauw) afgeremd, terwijl al aanwezige aantastingen worden ingekapseld en zich niet kunnen uitbreiden.

Naast klimatologische omstandigheden, is de natuurlijke weerstand van een gewas tegen dergelijke aantastingen van zeer grote invloed op het ontstaan van infecties. Een goed groeiend, sterk gewas heeft per definitie minder last van ziekten en plagen. Bij de moderne inzichten op het gebied van bescherming van de gewassen tegen allerlei infecties, nemen de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen daarvan, een steeds belangrijker plaats in. Chemische bestrijdingsmiddelen werken nooit positief op een gewas. (En ook niet op een tuinder). VITAL is een versterkingsmiddel, geen bestrijdingsmiddel. Het wordt daarom vooral als preventieve maatregel ingezet. VITAL is een zuiver natuurproduct en niet schadelijk voor mens, dier of milieu


VITAL   DOSERING:
Bespuiten : 10 ml. per liter water, (+ 10 ml. NoburN).