Plagron Terra Bloei 1 liter

Bestel
  • Beschrijving

ALGEMEEN
• Sterk geconcentreerde universele bloeivoeding.
• Geschikt voor alle soorten aarde en potgronden.
• Onderdeel van Het TERRA concept®.
EFFECTEN
• Gegarandeerd een optimale bloemzetting.
• Voorkomt gebrekverschijnselen tijdens de bloeifase.
• Geeft een optimale balans tussen plant en
vruchtgroei.
• Werkt structuur verhardend op het eindproduct.
• Bevordert plantvitaliteit.
• Voorkomt ziektes en stress.
• Sporen elementen in chelaatvorm garanderen
optimale beschikbaarheid.
TOEPASSING / DOSERING
• Te gebruiken op alle type aarde.
• Te gebruiken met alle watergeefsystemen.
• 5 ml Terra Bloom® per liter water (1:200).
• Iedere watergeefbeurt toepassen.
KENMERKEN
• N-P-K = 2-2-4
• pH 4,5 – 6,5
• Lost helder en reukloos op in water.
• Verlaagt de kans op plant uitval.
• Werkt opbrengst verhogend.
• Laag verbruik door hoge concentratie.
• Geen ballast stoffen, verminderd aanslag
op potten/voedingsvat.
• Op basis van “Food grade” bio-mineralen.
• Direct opneembaar.
• Verbluffende resultaten. Plagron
For natural growth and bloom
Terra Bloom®
Een uitmuntende bloei is natuurlijk het logische gevolg op een
evenwichtige groei. Zo is ook Terra Bloom® een logisch gevolg op
Terra Grow®. Terra Bloom® ondersteund en bevorderd de bloemzetting
door middel van Het TERRA concept®.

GENERAL
• Highly concentrated universal feeding for flowering.
• Suitable for all types of potting soil.
• Part of The TERRA concept®.
EFFECTS
• Guaranteed optimal flower formation.
• Prevents deficiency symptoms during the
flowering phase.
• Provides an optimum balance between plant and
fruit growth.
• Has a hardening effect on the end product structure.
• Promotes plant vitality.
• Prevents diseases and stress.
• Trace elements in chelate form guarantee
optimum availability.
APPLICATION / DOSAGE
• Can be used with all types of soil.
• Suitable for all watering systems.
• 5 ml Terra Bloom® per litre of water (1:200).
• Use every time you water the plants.
PROPERTIES
• N-P-K = 2-2-4
• pH 4.5 - 6.5
• Dissolves in water clearly and odourlessly.
• Reduces the chance of plant casualties.
• Increases yields.
• Highly concentrated resulting in low use.
• Absence of ballast materials reduces deposits
on pots and the feeding tank.
• Based on “food grade” bio-minerals.
• Immediately absorbable.
• Amazing results. Plagron
For natural growth and bloom
Terra Bloom®
Excellent flowering is the logical outcome of balanced growthand Terra Bloom® is the likewise the next logical step after using Terra Grow®. Terra Bloom® supports and promotes flower formation
by using The TERRA concept®.