Plagron Terra Groei 1 liter

Bestel
  • Beschrijving

ALGEMEEN
• Sterk geconcentreerde universele groeivoeding.
• Geschikt voor alle soorten aarde en potgronden.
• Onderdeel van Het TERRA concept®.
• Ook bij uitstek geschikt voor moederplanten.
EFFECTEN
• Bouwt plantmassa als basis voor een goede
bloem/vruchtzetting.
• Voorkomt gebrekverschijnselen tijdens de groeifase.
• Bevordert plantvitaliteit.
• Voorkomt ziektes en stress.
• Sporen elementen in chelaatvorm garanderen
optimale beschikbaarheid.
TOEPASSING / DOSERING
• Te gebruiken op alle type aarde.
• Te gebruiken met alle watergeefsystemen.
• 5 ml Terra Grow® per liter water (1:200).
• Iedere watergeefbeurt toepassen.
KENMERKEN
• N-P-K = 3-1-3
• pH 4,5 - 6,5
• Lost helder en reukloos op in water.
• Verlaagt de kans op plant uitval.
• Werkt opbrengst verhogend.
• Laag verbruik door hoge concentratie.
• Geen ballast stoffen, verminderd aanslag
op potten/voedingsvat.
• Op basis van “food grade” bio-mineralen.
• Direct opneembaar.
• Verbluffende resultaten.
Terra Grow®
De basis voor een uitmuntende bloei wordt gevormd door een
evenwichtige groei. Een plant is enkel en alleen in staat tot het
uiterste te gaan wanneer de basis goed gevormd is. Terra Grow®
ondersteund en bevorderd de vorming van deze solide basis
door middel van Het TERRA concept®.

 Highly concentrated universal feeding for growth.
• Suitable for all types of potting soil.
• Part of The TERRA concept®.
• Also particularly suitable for mother plants.
EFFECTS
• Builds up plant mass providing the basis for
good flowering/fruit formation.
• Prevents deficiency symptoms during the
growth phase.
• Promotes plant vitality.
• Prevents diseases and stress.
• Trace elements in chelate form guarantee
optimum availability.
APPLICATION / DOSAGE
• Can be used with all types of soil.
• Suitable for all watering systems.
• 5 ml Terra Grow® per litre of water (1:200).
• Use every time you water the plants.
PROPERTIES
• N-P-K = 3-1-3
• pH 4.5 - 6.5
• Dissolves in water clearly and odourlessly.
• Reduces the chance of plant casualties.
• Increases yields.
• Highly concentrated resulting in low use.
• Absence of ballast materials reduces deposits
on pots and the feeding tank.
• Based on “food grade” bio-minerals.
• Immediately absorbable.
• Amazing results.
Terra Grow®
The basis for excellent flowering is formed by well-balanced growth. A plant is only capable of achieving its full potential when it has a well-formed basis. Terra Grow® supports and promotes the formation of this solid base by means of The TERRA
concept®.