Canna ph - groei 1 liter

kg
Bestel
  • Beschrijving

CANNA pH- Groei

Voor het aanzuren van voedingsoplossingen voor snelgroeiende planten tijdens de groeifase.
Gebruiksaanwijzing

    Voeg op 100 liter voedingsoplossing 5 ml pH-
    Groei toe Goed roeren en meet de pH
    Indien nodig het bovenstaande herhalen tot dat de gewenste zuurtegraad is bereikt
    Advieswaarde pH: 5,2 - 6,4

CANNA pH- Series
CANNA pH- Groei en CANNA pH- Bloei

Om de pH in het voedingsvat omlaag te brengen is er pH-serie. Voor de groei- en de bloeifase zijn hiervoor aparte vloeistoffen.
pH+

Om de pH te verhogen hoeft geen rekening gehouden te worden met de fase waarin de plant zich bevindt. CANNA heeft 2 versies: een versie van 5% voor kleine bijstellingen en een versie van 20% voor grotere correcties.
Waarschuwing

    Corrosief, bevat 38% salpeterzuur
    Veroorzaakt ernstige brandwonden
    Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
    Damp niet inademen
    Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en ?deskundig medisch advies inwinnen
    Draag geschikte beschermende kleding
    Verontreinigde kleding direct uittrekken
    Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen)