Canna ph - bloei 1 liter

kg
Bestel
  • Beschrijving

CANNA pH- Bloei

Voor het aanzuren van voedingstoffen voor snelgroeiende planten tijdens de bloeifase.
 
Gebruiksaanwijzing

    Voeg op 100 liter voedingsoplossing 5 ml CANNA pH- Bloei toe
    Goed roeren en meet de pH.
    Indien nodig het bovenstaande herhalen totdat de gewenste zuurtegraad is bereikt.
    Advieswaarde pH: 5,2 - 6,4.

CANNA pH- Series
CANNA pH- Groei en CANNA pH- Bloei

Om de pH in het voedingsvat omlaag te brengen is er pH-serie. Voor de groei- en de bloeifase zijn hiervoor aparte vloeistoffen.
pH+

Om de pH te verhogen hoeft geen rekening gehouden te worden met de fase waarin de plant zich bevindt. CANNA heeft 2 versies: een versie van 5% voor kleine bijstellingen en een versie van 20% voor grotere correcties.
Waarschuwing

    Corrosief, bevat 59% Fosforzuur.
    Veroorzaakt brandwonden.
    Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
    Draag geschikte beschermende kleding.
    Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
    Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

Garantie

Bevat 41% fosforzuuranhydride (P2O5)